Haber

MAHKEME AVUKATA YAPILAN SAÇ EKİMİ’NİN KUSURLU BİR İŞLEM OLARAK KABUL EDİLMESİNE; PARA İADE VERMEYE KARAR VERDİ

Yaptığı saç ekim işleminin başarısızlıkla sonuçlandığını iddia ederek İSTANBUL’daki saç ekim merkezine başvuran avukat Burakhan Meydan, ‘ekimi tekrar yapalım’ teklifiyle karşılandı. Teklifi kabul etmeyip para iadesi talebinin olumsuz karşılanması üzerine Meydan, hukuki yola başvurdu. Mahkeme bilirkişi raporu doğrultusunda eser sözleşmesi kapsamında saç ekimi yapılmasını kabul etti. Mahkeme, saç ekim merkezinin kusurlu işlem yaptığına karar vererek Burakhan Meydan’ın ödediği 8 bin liranın yasal faiziyle birlikte iadesine karar verdi. Kararın emsal teşkil ettiğini belirten Burakhan Meydan, “Mahkeme bilirkişi raporunu dikkate aldı ve mahkeme iş sözleşmesinde diğer mevzuata göre değerlendirme yaptı. Sadece yüzde 10 oranında zararın oluşabileceği söylendi. Ekspertiz raporunda söz konusu dosyamızda bu yüzde 10’luk kaybın yüzde 90’a ulaştığı tespit edildi. Bu nedenle bu hizmetin kusurlu bir hizmet olduğu uzmanlarca tespit edildi” dedi. .

Kocaeli’de yaşayan Avukat Burakhan Meydan, 13 Nisan 2021’de İstanbul’a gelerek, saç ekimi yaptırmak için özel bir kliniğe gitti. İddiaya göre, 8 saat süren saç ekimi sürecinde ense bölgesinden yaklaşık 3.600 greft saç kökü alınarak başın üst kısmına nakledildi. Avukat Meydan, saç ekimi öncesi ve sonrasında klinikteki personelin talimatlarını aynen uyguladı. Bir ay sonra Burakhan Meydan, işlemin yapıldığı bölgede ekimin iyi olmadığı düşüncesiyle fotoğraflarını saç ekim merkezine gönderdi. İşçiler sabırlı olması gerektiğini, zamanla saçlarının uzayacağını söylediler. Yaklaşık 10 ay sonra saçlarında bir daha değişiklik olmayan Burakhan Meydan, tekrar saç ekim merkezine başvurdu. Bu kez kan tahlili yapıldı ve Meydan’ın saç ekimi yapılan bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı söylendi.

BAŞARISIZ İŞLEM İÇİN YENİDEN SAÇ EKİMİ TEKLİF EDİLDİ

Burakhan Meydan, saç ekiminin olumsuz olduğunu düşünerek klinik yönetimiyle görüştü. İddiaya göre, görüşme sırasında saç ekim merkezi, ekimin başarısız olabileceğini söyleyerek Meydan’a yeni bir saç ekimi işlemi önerdi. Avukat Burakhan Meydan bu teklifi kabul etmedi ve saç ekimi için ödediği tutarın iadesini istedi. Meydan’ın parasını almak için Gölcük İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne yaptığı başvuru reddedildi. Burakhan Meydan, ret talebine itiraz ederek saç ekim merkezi hakkında Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı.

SAÇ EKİMİ MERKEZİ OLUMSUZ SONUÇLARI SİGARA İLE BAĞLIYOR

Saç ekim merkezi avukatı aracılığıyla dava dosyasına dilekçe sundu. Dilekçede, davacı Burakhan Meydan’ın saç ekimi onam formunu okuyup imzaladığı, bu forma göre ortaya çıkabilecek yan etkilerin hastaya bildirildiği, sürecin yetkili kişiler tarafından usulüne uygun bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. . İşlem sonrasında hastaya sigara içilmemesi konusunda uyarılsa da Meydan’ın sigaraya bağlı nekroz komplikasyonu yaşadığı, bunun özellikle sigaraya bağlı olarak kalp ve damar sorunlarına yol açan bir komplikasyon olduğu anlatıldı. Dilekçede, hastanın saç ekiminde istenilen sonuca ulaşamamasının nedeninin kendi hatalı davranışlarından kaynaklandığı ve sonuçtan saç ekim merkezini sorumlu tutamayacağı belirtilerek davanın reddedilmesi talep edildi. kendi hatası nedeniyle meydana geldi.

UZMAN ‘İŞ SÖZLEŞMESİ’ KAPSAMINDA SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

Tüketici mahkemesi, dava aşamasında Burakhan Meydan’ın dermatolog tarafından muayene edilerek rapor talep edilmesine karar verdi. Haziran 2023’te mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, ekim yapılan bölgede ciddi oranda seyreklik olduğu, istenilen güzel görünüme ulaşılamadığı belirtilirken, saç ekimi ile ilgili ‘yazılı bir bilginin bulunmadığı’ belirtildi. ‘ hasta bilgi onam formunda yer aldığını ve üzerinde tarih bulunmadığını, bu belgenin hastaya bilgi verme anlamına gelmediğini ifade etti. Bilirkişi raporunda, işlemi yapan merkezin, hastanın sigara içmesi nedeniyle işlemin olumsuz sonuçlandığı iddiasına ilişkin, sigaraya bağlı nekrozu kanıtlayacak herhangi bir muayene belgesinin sunulmadığı belirtilirken, ayrıca sigaraya bağlı nekrozun tanımının da bulunmadığı belirtildi. Tıpta ‘sigaraya bağlı nekroz’. Raporda bu durum var mı? komplikasyon mu? ‘İş sözleşmesi’ olarak değil, ‘iş sözleşmesi’ olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

UZMAN, İŞLEMİN KUSURLU ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLMESİNİ İSTEDİ

Saç ekim merkezi bilirkişi raporuna itiraz ederek yeniden rapor düzenlenmesini istedi. Ek rapor 2023 yılının Temmuz ayında mahkemeye sunuldu. Ek raporda, ilk rapordaki ilişkiler nedeniyle saç ekiminde istenilen sonuca ulaşılamadığı belirtildi. Eser sözleşmesi kapsamında, eser sahibinin, istediği sonuca ulaşabilmesi için tüm meslek kurallarını yerine getirmesi, somut durumun gerektirdiği tüm önlemleri alması ve meydana gelebilecek aksilikler hakkında bilgi vermesi gerektiği açıklandı. üstlenmiştir. İşin sahibinin beklediği gibi olmaması veya bazı durumlardan dolayı bunlardan bir veya birkaçının mevcut olmaması durumunda ayıplı iş olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

MAHKEME SAÇ EKİMİ İÇİN ÖDENEN ÜCRETİN İADE EDİLMESİNE KARAR VERDİ

Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi davayı kabul ederek Gölcük İlçe Tüketici Hakem Heyeti’nin 2022 yılında verdiği kararın iptaline karar verdi. Mahkeme, davalının davacıya verdiği hizmetin kusurlu olduğunu vurgulayarak, kesilen bölgede kıl bulunmadığını belirtti. saç ekimi yapıldı. Mahkeme saç ekim merkezinin; İşlem için ödediği 8 bin lirayı, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Burakhan Meydan’a iade etmeye karar verdi.

‘BU HİZMETİN KUSURLU BİR HİZMET OLDUĞU UZMANLAR TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ’

Saç ekimi mağduru avukat Burakhan Meydan, ‘2021 yılında İstanbul’da özel bir hastanede saç ekimi yaptırdım. Ancak saç ekimi bana söz verdikleri gibi olmadı. Yani bana taahhüt edilen belirli bir sözleşmede belirtilen hususlar, saç ekimi işleminin ardından bir yıllık süreyi gerektiriyordu. Bir yıl sonra bana söz verdikleri işlem gerçekleşmediği için kuruma başvurdum. Kurum, işlemin olumsuz sonuçlandığını da kabul etti. Kurum, 2022’nin son aylarında ‘Bu süreci tekrarlamak istiyoruz’ dedi. “Ücret iadesi yapamayız ancak saç ekim işlemini sizin için tekrar yapabiliriz” şeklinde cevap verdiler. Ancak iş akdi sahibi olarak bu iadeyi kabul etmedim ve ödediğim bedelin iadesini talep ettim. Ancak bu istek kurum tarafından kabul edilmedi. Bu nedenle hukuki yollara başvurarak zararlarımın mahkeme yoluyla tazmin edilmesini istedim. Daha sonra tüketici hakem heyetine başvurduk. Tüketici hakem heyeti aleyhimize karar verdi. Bunun üzerine davaya başvurduk. Avukat olarak yaptığımız saç ekimi işleminin bir nevi iş sözleşmesi olduğunu tespit ettik. Bu belge tüketici mahkemesinde kusur olup olmadığının tespiti için bilirkişiye verilir. Uzman, fiziki muayene ve gerekli bilimsel incelemelerin ardından şu sonuca vardı. Saç ekimi sürecinde sadece yüzde 10 oranında kayıp sağlanabileceği söylendi. Bilirkişi raporunda söz konusu belgemizde bu yüzde 10’luk kaybın yüzde 90’a ulaştığı tespit edildi. Bu nedenle bu hizmetin kusurlu bir hizmet olduğu uzmanlarca tespit edildi” dedi.

‘SİZE VERİLENLER OLMAZSA LEHİNİZDEKİ KONULAR HAYATA GEÇER’

Meydan, mahkemenin saç ekimini iş sözleşmesi kapsamında değerlendirdiğini belirterek, ‘Bizim davamızda şu şekilde tespit yapıldı. Bilirkişi raporu mahkemece dikkate alındı ​​ve mahkeme iş sözleşmesinde diğer mevzuata göre bir değerlendirme yaptı. Mahkeme, iş sözleşmesinin yükleniciye verdiği sözü yerine getirme yükümlülüğü getirdiğini söylüyor. Bu açıklamaya göre herhangi bir iş sözleşmesi söz verildiği gibi gerçekleşmezse kusur, estetik operasyonu yapan kuruma, yani iş sözleşmesine yüklenmektedir. Sonuç olarak iş sözleşmeleri aklımıza gelebilecek tüm estetik operasyonları kapsayan bir türdür. iş sözleşmesinde size söz verildiği gibi gerçekleşmezse iş sözleşmesinde sizin lehinize olan hususlar devreye girer. Bu hususlar sayesinde haklılığınız kanun koyucu ve mahkemeler tarafından kanıtlanacaktır. Mağduriyetinizin mahkeme yoluyla çözümleneceğini ifade etti.

‘BU ÖRNEK BİR KARAR’

Burakhan Meydan, kararın emsal olduğunu belirterek, ‘Bu emsal bir karardır. Çünkü biz avukatlar olarak belgeleri hazırlarken daha önce verilmiş bir Yargıtay kararını tespit edemedik. Bu nedenle belge üzerinde gereğinden fazla çalıştığımızı hissettik. ve bunun bir emsal olduğunu anladık. İlk etapta ödediğimiz tutar 8 bin liraydı. Daha sonra bu belgenin toplam tamamlanma süresi 2 ila 2 buçuk yıl kadar sürdü. Sonuçta yasal faiz oranımız ve reklam vekalet ücretiyle birlikte toplam 32 bin liralık bir alacağımız oldu. Bu örnek karar nedeniyle bir vatandaşın daha bu hakkını talep etmesi ve bu artışın artması durumunda bu hizmeti veren kurumların kusurlu hizmet vermekten kaçınacağını düşünüyorum. Bu rezervasyon hem sağlık turizmimize katkı sağlayacak hem de hizmet kalitesini artıracaktır. “Bu nedenle vatandaşlarımızın haklarını alabilmek için hukuki yollara başvurmalarını ve mahkemelerde haklarını aramalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort